Полетете като птица и запазете спомена за цял живот!