Въздушно пространство на България!

Използвано въздушно пространство

План за използване на въздушното пространство на България

Винаги, преди полет, се информирайте за въздушният трафик и подавайте информация към Център за полетна информация, на телефон 02 9374270, за това кой сте, къде, с какво и по какъв курс ще летите.  Съобщете и времевия диапазон, в който ще сте във въздуха.

До 30 мин. след завършване на последния полет трябва да се свържете отново с центъра за полетна информация, за да потвърдите успешното приключване на полетите.

Никога не летете без да сте се информирали подробно за въздушния трафик във времето и по маршрута, които ще следвате.