https://youtu.be/cz-la4sqK-E

Fly over the Koprinka Dam in the valley of roses and kings. The picture that will be revealed to you is a combination of the majestic Stara Planina, the hills of the Middle Mountains, the Koprinka Dam, the Tundzha River, the “Monument of Freedom” at Shipka Peak, the Monument – a symbol of communism, at Buzludzha Peak, the Nativity Temple “Also known as the Shipka Monastery with its golden cubes, the Thracian Mound of the Big Hairy, the town of Kazanlak and many more. The place is really magnetic, and from the air you will feel all its magic.

 • Reservation you can make by calling us at +359 89 68 69 200 or emailing us at fly@extremeuniverse.bg
 • Price varies according to flight duration:
 • 20 min = 130 BGN
 • 30 min = 172 BGN
 • 60 min = 293 BGN
 • The take off place is here https://goo.gl/maps/3cSoSgnS632abJFM8
 • Payment you can make by using our bank account information First Investment Bank , IBAN  G28FINV91501016798727 “Extreme Universe” LTD
 • Invoice you will recieve for your payment.
 • Gift card you can get it in your e-mail or street address if you want to be on paper. Write us your name, recipient name and greetings to make your gift even more personal and enjoyable.
 • The delivery of the voucher is at our expense and is at your door.
 • The voucher is valid for 7 months from the date of issue.
 • Changes can be made no later than 3 days before the flight.
 • Refund You can make within 14 days. The amount you have transferred to “Extreme Universe” LTD will be refunded to you after deducting the fees for the bank transactions that accompany the money transfer.
 • The licensed pilot you will fly with has many years of flying experience and is a qualified flight instructor. You will find detailed information about the team of “Extreme Univers” Ltd. in the section:  The TEAM
 • The certified powered paraglider is manufactured by “Extreme Universals” Ltd. and holds all the necessary licenses to fly in the airspace of the Republic of Bulgaria and allmost any cuontry in the world. Detailed information about the aircraft can be found here: Bumble Bee
 • The disclaimer and personal information will be provided to you on the spot by the instructor. Observation of its contents, completion and signing by the passenger is a prerequisite for conducting the flight.
 • A parent’s declaration is to be completed for persons under 18 years of age.
 • Insurance is required for flight times. We provide it for free.
 • Video footage of your adventure is a gift from us.
 • We guarantee you professionalism and an unforgettable experience!
 • We are expecting you!
 • Резервация можете да направите, като ни се обадите на +359 089 68 69 200 или ни пишете на info@extremeuniverse.bg
 • Цената варира, според продължителността на полета: 10 мин. = 77 лв.; 20 мин. = 140 лв.; 30 мин. = 180 лв.; 1 ч. = 340 лв.
 • За 10 минути ще полетим над Казанлък и  р. Тунджа.
 • За 20 минути ще полетим над Казанлък и яз. Копринка.
 • За 30 минути ще полетим над Казанлък и ще обиколим целия язовир Копринка.
 • За 60 минути ще прелетим над Казанлък, Паметника – символ на комунизма на връх Бузлуджа, „Паметника на свободата“ на връх Шипка, Храм-паметник „Рождество Христово“ – „Шипченският манастир“ със златните кубета, тракийската могила „Голямата косматка“, язовир Копринка, р. Тунджа.
 • Мястото на излитане е летище Казанлък. Намира се южно от гр. Казанлък, непосредствено преди с. Овощник.
 • Карта: https://goo.gl/maps/3cSoSgnS632abJFM8
 • Заплащане можете да направите по банков път по сметката на “Екстрийм Юнивърс” ООД с IBAN  G28FINV91501016798727 и BIC FINVBGSF.
 • Данъчна фактура ще бъде издадена на физическото или юридическото лице, което е извършило превода.
 • Ваучер за подарък ще получите на електронната си поща или на адрес, ако желаете да бъде на хартиен носител. Напишете ни име Вашето име, името получателя и поздрав, за да бъде подаръка Ви още по – личен и радващ.
 • Доставката на ваучера е за наша сметка и е до Вашата врата.
 • Валидността на ваучера е 7 месеца от датата на закупуването му.
 • Промени, по вече направена резервация, можете да правите най – късно 3 дни преди запазената за полет дата.
 • Връщане на покупката можете да направите в 14 дневен срок. Сумата, която сте превели към “Екстрийм Юнивърс” ООД ще Ви бъде  възстановена, след приспадане на таксите за банковите операции, които съпътстват паричните преводи.
 • Лицензираният пилот, с когото ще летите, е с дългогодишен летателен опит и притежава класовете полетен инструктор (FI),полетен проверяващ (FE) и изпитващ на полетните инструктори (FIE) в клас Моторни парапланери (PPG – powered paragliders). Подробна информация за екипа на “Екстрийм Юнивърс” ООД ще откриете в раздел:  За нас
 • Сертифицираният паратрайк (моторен парапланер) е произведен от “Екстрийм Юнивърс” ООД и притежава всички необходими лицензи, за да извършва полети във въздушното пространство на Република България. Подробна информация за ВС (въздухоплавателното средство) ще откриете тук:   Жужаща пчела II-6
 • Декларация за освобождаване от отговорност и за предоставяне на лични данни ще Ви бъде предоставена на място от инструктора. Запознаването с нейното съдържание, попълване и подписване от страна на пасажера е задължително условие за провеждане на полета.
 • Декларация от родител се попълва за лица под 18 г. възраст.
 • Застраховката е задължителна за времето на полета. Ние Ви я предоставяме безплатно.
 • Видеозаснемането на Вашето приключение е начин да запечатате спомена и е подарък от нас.  2 камери (Go Pro) снимат с високо качество Вас и това, което виждате, през цялото време на полета. До 2 дни след приключението, на имейлът който сте ни посочили, ще получите линк, чрез който можете да изтеглите необработеното видео.
 • Видеомонтаж – Нашият професионален монтажист обработва суровия материал, монтира музика и получавате уникален филм, който ще Ви връща отново и отново към незабравимото приключение. Продължителността на видеото м-у 3 и 4 мин. Получавате, като подарък, 10 бр. обработени снимки, в електронен вариант. Цената на видеомонтажа е 40 лв.
 • Гарантираме Ви най – високо ниво на професионализъм!
 • Очакваме Ви!