Документи

Програмaта за обучение на пилоти в клас моторизирани парапланери (PPG)  е разработена от Асоциация на свръхлеката авиация в България (АСАБ) и е нейна интелектуална собственост. За да започнете курс на обучение по тази програма трябва първо да станете член на асоциацията.

Това можете да направите , като посетите сайта  www.bgmaa.org

Програма за обучение

Заявление за обучение на пилот

Медицинска декларация

Наръчник за полети по ПВП

Закон за гражданското въздухоплаване

Наредба Н -1